Giỏ hàng

Thanh toán - Giao nhận

Phương thưc thanh toán và giao nhận
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN Quý khách có thể đến các đại lý gần nhất đã được ALIZA ủy quyền để mua trực tiếp tại cửa hàng và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với nhân viên tại cửa hàng hoặc qua thẻ Visa và Mastercaed. Các SHOWROOM của ALIZA chúng tôi đều có máy thanh toán bằng thẻ quẹ...
Tìm hiểu thêm